Nov 18, 2019   9:56 p.m. Eugen
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Štúdium degradácie včelieho vosku po aplikácii svetelného urýchleného starnutia
Title of topic in English: Study of beeswax degradation after application of accelerated light aging
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Katarína Čížová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Wood, Pulp and Paper - IPM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Katarína Čížová, PhD.
Summary: Pre zabezpečenie účinnej ochrany historických predmetov potrebujú konzervátori a reštaurátori informácie o materiálovom zložení a stupni degradácie objektov, ktoré ošetrujú. Postup urýchleného starnutia včelieho vosku nie je daný normou. Na základe literárnej rešerše sa nastavia podmienky urýchleného starnutia, na ktoré sa použije osvitový fotochemický reaktor s LED diódami. Cieľom bakalárskej práce je zistiť nové skutočnosti ohľadom svetelnej stability urýchlene zostarnutých modelových vzoriek včelieho vosku pomocou GC/MS a FTIR analýzy.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.