11. 12. 2019  4:53 Hilda
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Preverenie čistiaceho účinku komerčných prostriedkov používaných v reštaurátorskej praxi na znečistených povrchoch včelieho vosku
Názov témy anglicky: Examination of the cleaning effect of commercial products used in restoration practice on contaminated beeswax surfaces
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Katarína Čížová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Katarína Čížová, PhD.
Abstrakt: Kultúrne dedičstvo predstavujú hmotné i nehmotné hodnoty kultúrneho, umeleckého, historického alebo archeologického významu. V prípade zničenia ich už nebude možné ničím a nikdy plnohodnotne nahradiť. Oblasť ochrany kultúrneho dedičstva je veľmi široká a chemik má v nej dôležitú úlohu, pozná vlastnosti materiálov, rozumie mechanizmom ich degradácie a vie navrhnúť a realizovať účinný postup konzervovania a ochrany jednotlivých objektov. Študent sa v tejto práci oboznámi s problematikou čistenia znečisteného voskového povrchu, ktoré je nevyhnutné urobiť ešte pre konzervovaním objektu, aby sa špinavé časti nedostali do už zakonzervovaného miesta. Súčasťou práce bude aj interdisciplinárna spolupráca s ďalšími odborníkmi na analýzu, reštaurátormi, historikmi z pamäťových inštitúcií.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.