21. 10. 2019  8:25 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Internetová aplikácia na ovládanie exteriérových žalúzií
Názov témy anglicky: Exterior Blinds Control Web Application
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD.
Abstrakt: Vytvorte internetovú aplikáciu vo frameworku Flask (Python), ktorá bude umožňovať vzdialené ovládanie exteriérových žalúzií. Pri návrhu aplikácie dbajte na ochranu pred zneužitím a/alebo zničením zariadenia. Úlohy: 1. Oboznámte sa s frameworkom Flask (programovací jazyk Python). 2. Oboznámte sa s protokolom na ovládanie exteriérových žalúzií. 3. Navrhnite a implementujte internetovú aplikáciu na vzdialené ovládanie exteriérových žalúzií. 4. Zhodnoťte prínos práce.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.