22. 2. 2020  3:51 Etela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Amidy beta-substituovanej pyroglutámovej kyseliny - syntéza a biologická aktivita
Názov témy anglicky: Amides of beta-Substituted Pyroglutamic Acids - Synthesis and Biological Activity
Stav témy: schválené (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej chémie - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
Abstrakt: Literárna rešerš - Agonisti a antagonisti P2X7 receptora so zameraním na deriváty pyroglutámovej kyseliny. Metódy stereoselektívnej syntézy substituovaných pyroglutámových kyselín a ich derivátov. Príprava východiskových enantiomérne čistých beta-aroyl pyroglutámových kyselín. Štúdium ich stereoselektívnych transformácií na ceste k cieľovým antagonistom. Identifikácia pripravených zlúčenín dostupnými fyz.- chem. metódami.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-OCH organická chémia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.