22. 11. 2019  16:18 Cecília
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Simultánne stanovenie ťažkých kovov prietokovou elektrochémiou.
Název tématu anglicky: Simultaneous determination of heavy metals by flow-through electrochemistry.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. František Čacho, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav analytickej chémie (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. František Čacho, PhD.
Abstrakt: Chronopotenciometria ako jedna z metód elektroanalytickej chémie poskytuje možnosť simultánneho (súbežného) stanovenia iónov ťažkých kovov (hlavne Cd a Pb) v kvapalných vzorkách. Využitie chronopotenciometrických meraní v kombinácii s prietokovým systémom umožňuje vykonávať takéto analýzy rýchlo, lacno a to pri dodržaní vhodných a postačujúcich analytických validačných parametrov. Nevýhodou celého postupu je najmä často používaná amalgámová pracovná elektróda. Cieľom je z množstva dostupných materiálov, ktoré sa používajú pri príprave pracovných elektród nájsť najvhodnejší pre simultánne stanovenie práve spomínaných iónov ťažkých kovov (olova a kadmia).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.