Dec 12, 2019   2:02 p.m. Otília
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Simultánne stanovenie ťažkých kovov prietokovou elektrochémiou.
Title of topic in English: Simultaneous determination of heavy metals by flow-through electrochemistry.
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. František Čacho, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Analytical Chemistry - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. František Čacho, PhD.
Summary: Chronopotenciometria ako jedna z metód elektroanalytickej chémie poskytuje možnosť simultánneho (súbežného) stanovenia iónov ťažkých kovov (hlavne Cd a Pb) v kvapalných vzorkách. Využitie chronopotenciometrických meraní v kombinácii s prietokovým systémom umožňuje vykonávať takéto analýzy rýchlo, lacno a to pri dodržaní vhodných a postačujúcich analytických validačných parametrov. Nevýhodou celého postupu je najmä často používaná amalgámová pracovná elektróda. Cieľom je z množstva dostupných materiálov, ktoré sa používajú pri príprave pracovných elektród nájsť najvhodnejší pre simultánne stanovenie práve spomínaných iónov ťažkých kovov (olova a kadmia).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.