28. 1. 2020  1:48 Alfonz
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Optimalizácia návrhu konštrukcie z vystuženého betónu
Názov témy anglicky: Optimalisation of reinforced concrete structure design
Stav témy: schválené (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra betónových konštrukcií a mostov - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.
Abstrakt: Úlohou a cieľom bakalárskej práce je optimalizovať návrh jednoduchej konštrukcie z vystuženého betónu tak, aby spĺňala podmienky spoľahlivosti ULS a SLS t.j. medzných stavov únosnosti aj používateľnosti.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.