Feb 18, 2020   10:03 a.m. Jaromír
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Budovanie mitochondriálnej masy v srdcových myoblastoch potkana s indukovanou hypertrofiou
Title of topic in English: Development of mitochondrial mass in rat cardiomyoblasts with induced hypertrophy
State of topic: approved (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Mgr. Katarína Macková, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Mgr. Katarína Macková, PhD.
Summary: Počas rastových procesov dochádza k vývoju a zmene morfológie mitochondriálnych sietí, ktoré ovplyvňujú ich funkčné vlastnosti. Cieľom práce je charakterizovať rast mitochondriálnych sietí v in vitro modeli kardiogénnej diferenciácie indukovanej v myoblastoch H9C2 rôznymi diferenciačnými činidlami. Biogenézu mitochondrií budeme sledovať z hľadiska ich funkčného vývoja biochemickými metódami (analýza expresie vybraných proteínov). Štrukturálny vývoj mitochondriálnej masy bude sledovaný pomocou ich fluorescenčného značenia a zobrazovania konfokálnou mikroskopiou.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-BBT Biochemistry and Biomedical Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.