21. 10. 2019  6:46 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Databázový systém na evidenciu dát vybraných typov elektrární
Názov témy anglicky: Database system for data recording of selected types of power plants
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Abstrakt: V diplomovej práci implementujte databázový systém na evidenciu dát vybraných typov elektrární (najmä obnoviteľné zdroje energie). 1. Aplikáciu implementujte v programovacom jazyku Java. 2. Databázový systém je potrebné vyvíjať v MySQL. 3. Na realizáciu webového rozhrania použite programovacie jazyky HTML a CSS.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.