18. 11. 2019  23:24 Eugen
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Spracovanie SWOT analýzy pre model hybridného vnútrodenného obchodovania
Název tématu anglicky: SWOT analysis for hybrid intraday trading model
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Abstrakt: 1. Analyzujte modely hybridného vnútrodenného obchodovania z pohľadu nákupu elektrickej energie. 2. Vytvorte návrh optimálneho modelu pre implementáciu na relevantných hraniciach ponukovej oblasti SR. 3. Zapracujte návrh vnútrodenného obchodovania z pohľadu možností realizácie nákupov na predpokladaný rozvoj elektromobility v SR.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-AM automobilová mechatronika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.