30. 10. 2020  9:15 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Rezistencia indikátorových baktérií v sedimentoch riek Slovenska
Název tématu anglicky:
Anibiotic resistance of indicator bacteria in sediments of Slovak rivers
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
Abstrakt:
Cieľom práce je stanoviť prevalenciu koliformných baktérií a enterokokv rezistentných voči antibiotikám v sedimentoch riek odobratých po celom Slovensku.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.