Jan 21, 2020   7:25 a.m. Vincent
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Food Science and Nutrition (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Možnosti zníženia počtu baktérií v smoothie nápojoch
Title of topic in English: Possibilities of reducing bacteria in smoothie drinks
State of topic: approved (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Nutrition and Food Quality Assessment - IFSN FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
Summary: Smoothie nápoje obsahujú roznu mikrobiotu, ktorá sa do nich dostáva jednak zo surovín z ktorých je pripravená a jednak aj sekundárnou kontamináciou počas spracovania. Cieľom práce je otestovať rôzne technológie a látky prírodného charakteru, ktoré by pomohli znížiť množstvo bakttérií vo výslednom produkte.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOPOT Biotechnology and Food Technology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.