25. 1. 2020  6:43 Gejza
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Možnosti zníženia počtu baktérií v smoothie nápojoch
Názov témy anglicky: Possibilities of reducing bacteria in smoothie drinks
Stav témy: schválené (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín - ÚPV FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
Abstrakt: Smoothie nápoje obsahujú roznu mikrobiotu, ktorá sa do nich dostáva jednak zo surovín z ktorých je pripravená a jednak aj sekundárnou kontamináciou počas spracovania. Cieľom práce je otestovať rôzne technológie a látky prírodného charakteru, ktoré by pomohli znížiť množstvo bakttérií vo výslednom produkte.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BIOPOT biotechnológia a potravinárska technológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.