Nov 12, 2019   7:03 p.m. Svätopluk
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Sledovanie zmien intracelulárneho transportu mutovaných vápnikových kanálov.
Title of topic in English: Intracellular transport of voltage gated calcium channels
State of topic: approved (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Mgr. Bohumila Jurkovičová Tarabová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Mgr. Bohumila Jurkovičová Tarabová, PhD.
Summary: T-typ vápnikových kanálov patrí do skupiny kanálov, ktoré sa aktivujú sa pri veľmi negatívnych membránových napätiach , čo im umožňuje sa zapájať do fyziologických procesov ako je prenos nervových vzruchov, komunikácia neurónov pomocou neurotransmiterov a hormónov. Mutácie v napäťovom senzore kanála, ktorý je dôležitý pre jeho aktiváciu spôsobili stratu funkcie kanála. V predchádzajúcich experimentoch sme pozorovali zmenu v intracelulárnom transporte proteínu kanála v cytoplazme buniek a v jeho začleňovaní do membrány. V našich experimentoch by sme metódou merania Iónových prúdov, patch clamp charakterizovali kompenzáciu efektu mutácie v prítomnosti vedľajších podjednotiek vápnikového kanála na úrovni sledovania zmien funkčných vlastnosti kanála. Zmeny distribúcie proteínu kanála ako aj jeho lokalizáciu v membráne bunky by sme zisťovali imunocytochemickými metódami pomocou konfokálneho mikroskopu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-BBT Biochemistry and Biomedical Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.