24. 1. 2020  4:48 Timotej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Uzavretý rozklad vzoriek na analýzu elementárnych nečistôt
Názov témy anglicky: Closed Vessel Digestion for Elemental Impurities Analysis
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Alena Manová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav analytickej chémie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Alena Manová, PhD.
Abstrakt: Mikrovlnný rozkladný systém Multiwave Go (Anton Paar, Graz, Rakúsko) je použiteľný na rozklady rôznych vzoriek kyselinami. Matrice organických alebo anorganických vzoriek sa rozkladajú pomocou koncentrovaných kyselín, čím sa analyty dostávajú do roztoku, a tým do merateľnej formy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.