18. 1. 2020  2:02 Bohdana
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Črevná mikrobiota - zdroj génov rezistencie
Název tématu anglicky: Gut microbiota - source of resistance genes
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je stanoviť vybrané gény rezistencie v celkovej DNA izolovanej zo stolice zdravých ľudí a porovnať na základe stravovacích návykov, veku a pohlavia. V druhej časti práce študent stanoví odolnosť voči triklozánu u vybraných kmeňov koliformných baktérií a enterokokov rezistentných voči antibiotikám izolovaných zo vzoriek stolice. V posledná časť práce je venovaná bioinformatickej analýze a porovnaniu črevnej mikrobioty zdravých ľudí a pacientov s hepatologickými problémami.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-VHKP výživa a hodnotenie kvality potravín

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.