Nov 19, 2019   1:27 p.m. Alžbeta
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Črevná mikrobiota - zdroj génov rezistencie
Title of topic in English: Gut microbiota - source of resistance genes
State of topic: approved (prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Nutrition and Food Quality Assessment - IFSN FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je stanoviť vybrané gény rezistencie v celkovej DNA izolovanej zo stolice zdravých ľudí a porovnať na základe stravovacích návykov, veku a pohlavia. V druhej časti práce študent stanoví odolnosť voči triklozánu u vybraných kmeňov koliformných baktérií a enterokokov rezistentných voči antibiotikám izolovaných zo vzoriek stolice. V posledná časť práce je venovaná bioinformatickej analýze a porovnaniu črevnej mikrobioty zdravých ľudí a pacientov s hepatologickými problémami.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-VHKP Nutrition and Food Quality Assessment

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.