22. 11. 2019  20:54 Cecília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Črevná mikrobiota - zdroj génov rezistencie
Názov témy anglicky: Gut microbiota - source of resistance genes
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín - ÚPV FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je stanoviť vybrané gény rezistencie v celkovej DNA izolovanej zo stolice zdravých ľudí a porovnať na základe stravovacích návykov, veku a pohlavia. V druhej časti práce študent stanoví odolnosť voči triklozánu u vybraných kmeňov koliformných baktérií a enterokokov rezistentných voči antibiotikám izolovaných zo vzoriek stolice. V posledná časť práce je venovaná bioinformatickej analýze a porovnaniu črevnej mikrobioty zdravých ľudí a pacientov s hepatologickými problémami.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-VHKP výživa a hodnotenie kvality potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.