29. 10. 2020  9:41 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Štúdium komplexov prechodných kovov a ich interakcia s CO2
Název tématu anglicky: Study of transition metal complexes and their interaction with CO2
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Rýchlo rastúca koncentrácia CO2 v atmosfére a jeho vplyv na zmenu klímy motivujú mnoho vedeckých skupín v hľadaní nových možností využitia CO2 ako zdroja paliva. Existujú snahy o transformáciu CO2 z atmosféry do palív pomocou využitia obnoviteľných zdrojov energie, čím by sa naštartoval efektívny uhlíkovo-neutrálny cyklus palív. Cieľom tejto práce bude preskúmať interakcie vybraných komplexov prechodných kovov s CO2, resp. s inými malými molekulami (H2, O2, CO). Študent pri tejto práci spozná možnosti výpočtovej chémie. Získané poznatky dokáže neskôr uplatniť nielen v základnom chemickom výskume, ale aj pri výskume a vývoji batérií, katalyzátorov, či v spektroskopických technikách. Téma nevyžaduje prácu v laboratóriu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.