Oct 30, 2020   8:47 a.m. Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Štúdium komplexov prechodných kovov a ich interakcia s CO2
Title of topic in English:
Study of transition metal complexes and their interaction with CO2
State of topic:
approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ingrid Jelemenská, PhD.
Faculty:
Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department:
Department of Physical Chemistry - IPC FCFT
Max. no. of students:
--
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Ing. Ingrid Jelemenská, PhD.
Summary:
Rýchlo rastúca koncentrácia CO2 v atmosfére a jeho vplyv na zmenu klímy motivujú mnoho vedeckých skupín v hľadaní nových možností využitia CO2 ako zdroja paliva. Existujú snahy o transformáciu CO2 z atmosféry do palív pomocou využitia obnoviteľných zdrojov energie, čím by sa naštartoval efektívny uhlíkovo-neutrálny cyklus palív. Cieľom tejto práce bude preskúmať interakcie vybraných komplexov prechodných kovov s CO2, resp. s inými malými molekulami (H2, O2, CO). Študent pri tejto práci spozná možnosti výpočtovej chémie. Získané poznatky dokáže neskôr uplatniť nielen v základnom chemickom výskume, ale aj pri výskume a vývoji batérií, katalyzátorov, či v spektroskopických technikách. Téma nevyžaduje prácu v laboratóriu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.