9. 12. 2019  13:14 Izabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Štúdium komplexov prechodných kovov a ich interakcia s CO2
Názov témy anglicky: Study of transition metal complexes and their interaction with CO2
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ingrid Jelemenská, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie - ÚFCHCHF FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ingrid Jelemenská, PhD.
Abstrakt: Rýchlo rastúca koncentrácia CO2 v atmosfére a jeho vplyv na zmenu klímy motivujú mnoho vedeckých skupín v hľadaní nových možností využitia CO2 ako zdroja paliva. Existujú snahy o transformáciu CO2 z atmosféry do palív pomocou využitia obnoviteľných zdrojov energie, čím by sa naštartoval efektívny uhlíkovo-neutrálny cyklus palív. Cieľom tejto práce bude preskúmať interakcie vybraných komplexov prechodných kovov s CO2, resp. s inými malými molekulami (H2, O2, CO). Študent pri tejto práci spozná možnosti výpočtovej chémie. Získané poznatky dokáže neskôr uplatniť nielen v základnom chemickom výskume, ale aj pri výskume a vývoji batérií, katalyzátorov, či v spektroskopických technikách. Téma nevyžaduje prácu v laboratóriu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.