19. 11. 2019  8:33 Alžbeta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Normovanie pracovných časov za účelom zefektívnenia výroby
Názov témy anglicky: Standardization of working time in order to make production more efficient
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
Abstrakt: Riešenie diplomovej práce bude prebiehať vo firme Faurecia, s.r.o. Trnava. Očakávané prínosy práce budú v návrhoch vylepšenia montážneho procesu na vybraných montážnych pracoviskách. Cieľom práce je navrhnúť zmeny normovaných časov na montážnych pracoviskách tak, aby viedli k zefektívneniu výroby v danom podniku. Body zadania: 1 Metódy normovania pracovného času 2 Súčasný stav vo firme Faurecia, s.r.o. Trnava 3 Návrh pracovných časov na vybranom pracovisku 4 ZhodnotenieObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.