12. 11. 2019  1:50 Svätopluk
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh výroby a montáže prípravku pre obrábanie
Názov témy anglicky: Design of production and assembly of jig for machining
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
Abstrakt: Riešenie diplomovej práce bude prebiehať vo firme MPC Metal, s.r.o. Prejta Dubnica nad Váhom. Cieľom práce je navrhnúť prípravok, ktorý zabezpečí zníženie prácnosti obrábania na vybranom pracovisku. Body zadania: 1 Súčasný stav vo firme MPC Metal, s.r.o. 2 Prípravky 3 Návrh výroby a montáže prípravku pre obrábanie 4 ZhodnotenieObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.