Nov 21, 2019   9:54 p.m. Elvíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh a uvedenie do prevádzky koreňovej čistiarne odpadových vôd
Title of topic in English: Design and start-up operation of constructed wetland
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Imreová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Zuzana Imreová, PhD.
Summary: Diplomová práca sa bude zaoberať návrhom technológie koreňovej čistiarne pre rekreačné stredisko Prameň v obci Píla-Častá. Na základe dostupných hydrotechnických údajov budú definované základné návrhové parametre koreňovej ČOV. Súčasťou diplomovej práce bude aj participácia na technických prácach pri výstavbe a nábehu technológie čistiarne. V experimentálnej časti práce budú spracované namerané výsledky z prvých mesiacov prevádzky čistiarne, definujú sa účinnosti jednotlivých stupňov čistenia, odtokové parametre a vplyv na recipient.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TOZP Environmental Protection Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.