9. 12. 2019  11:29 Izabela
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Návrh a prevádzka čistiarní odpadových vôd vo vysokohorských podmienkach
Název tématu anglicky: Design and operation of WWTPs in alpine conditions
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Zuzana Imreová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Zuzana Imreová, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca sa bude zaoberať špecifikami návrhu a prevádzky čistiarní odpadových vôd pre vysokohorské chaty. Definovať množstvo a zloženie odpadových vôd z vysokohorských chát je mimoriadne komplikované. Špecifikum vysokohorských chát je vysoká variabilita v prietokových množstvách, v kvalite odpadových vôd, mimoriadne vysoké koncentrácie amoniaku na vstupe, mäkka voda s nízkou neutralizačnou kapacitou. Súčasťou diplomovej práce bude definovať vstupné parametre odpadovej vody na Zamkovského chate vo Vysokých Tatrách a sledovať nábeh a prevádzku novej ČOV na chate. Na základe prevádzkových skúseností z tejto čistiarne vypracovať návrh vhodnej čistiarne pre vysokohorskú útulňu Andrejcová v Nízkych Tatrách.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.