Oct 30, 2020   2:31 p.m. Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Návrh a prevádzka čistiarní odpadových vôd vo vysokohorských podmienkach
Title of topic in English:
Design and operation of WWTPs in alpine conditions
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department:
Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students:1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Summary:
Diplomová práca sa bude zaoberať špecifikami návrhu a prevádzky čistiarní odpadových vôd pre vysokohorské chaty. Definovať množstvo a zloženie odpadových vôd z vysokohorských chát je mimoriadne komplikované. Špecifikum vysokohorských chát je vysoká variabilita v prietokových množstvách, v kvalite odpadových vôd, mimoriadne vysoké koncentrácie amoniaku na vstupe, mäkka voda s nízkou neutralizačnou kapacitou. Súčasťou diplomovej práce bude definovať vstupné parametre odpadovej vody na Zamkovského chate vo Vysokých Tatrách a sledovať nábeh a prevádzku novej ČOV na chate. Na základe prevádzkových skúseností z tejto čistiarne vypracovať návrh vhodnej čistiarne pre vysokohorskú útulňu Andrejcová v Nízkych Tatrách.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TOZP Environmental Protection Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.