24. 1. 2020  10:49 Timotej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh a prevádzka čistiarní odpadových vôd vo vysokohorských podmienkach
Názov témy anglicky: Design and operation of WWTPs in alpine conditions
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Imreová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Zuzana Imreová, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca sa bude zaoberať špecifikami návrhu a prevádzky čistiarní odpadových vôd pre vysokohorské chaty. Definovať množstvo a zloženie odpadových vôd z vysokohorských chát je mimoriadne komplikované. Špecifikum vysokohorských chát je vysoká variabilita v prietokových množstvách, v kvalite odpadových vôd, mimoriadne vysoké koncentrácie amoniaku na vstupe, mäkka voda s nízkou neutralizačnou kapacitou. Súčasťou diplomovej práce bude definovať vstupné parametre odpadovej vody na Zamkovského chate vo Vysokých Tatrách a sledovať nábeh a prevádzku novej ČOV na chate. Na základe prevádzkových skúseností z tejto čistiarne vypracovať návrh vhodnej čistiarne pre vysokohorskú útulňu Andrejcová v Nízkych Tatrách.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.