Nov 21, 2019   8:48 a.m. Elvíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Aktuálne problémy týkajúce sa fotoprotekcie kože (Ďurčová Dominika)
Title of topic in English: Current issues regarding skin photoprotection
State of topic: approved (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Food Science and Nutrition - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD.
Summary: V teoretickej časti bakalárska práca bude zameraná na komparáciu benefitov a rizík následkom expozície kože človeka slnečnému žiareniu a na možnosti prirodzenej a sekundárnej fotoprotekcie kože. V experimentálnej časti sa bude novými metódami in vitro hodnotiť účinnosť fotoprotektívnych kozmetických výrobkov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-POVYKO Food, Nutrition, Cosmetics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
FCFTN425K2_4B Cosmetic Aspects of Skin Anatomy and Physiology