6. 12. 2019  17:07 Mikuláš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Aktuálne problémy týkajúce sa fotoprotekcie kože (Ďurčová Dominika)
Název tématu anglicky: Current issues regarding skin photoprotection
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD.
Abstrakt: V teoretickej časti bakalárska práca bude zameraná na komparáciu benefitov a rizík následkom expozície kože človeka slnečnému žiareniu a na možnosti prirodzenej a sekundárnej fotoprotekcie kože. V experimentálnej časti sa bude novými metódami in vitro hodnotiť účinnosť fotoprotektívnych kozmetických výrobkov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
FCHPTN425K2_4B Kozmetické aspekty anatómie a fyziológie kože