Jan 28, 2020   10:32 a.m. Alfonz
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vplyv typu kamery na kvalitu fotogrametrického mračna bodov
Title of topic in English: Influence of camera type onto quality of photogrammetric point cloud
State of topic: approved (prof. Ing. Juraj Janák, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Surveying - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
Summary: Cieľom práce bude zistiť aký vplyv na fotogrametricky generované mračno bodov má kamera použitá na snímkovanie. Testované budú kamery od profesionálnej zrkadlovky po smartfóny. Hodnotené budú geometrická presnosť mračna bodov, úplnosť, šum a chybovosť. Výsledky práce by mali približne definovať využiteľnosť jednotlivých typov kamier na konkrétne aplikačné oblasti a stanoviť hranice tejto využiteľnosti.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-GAK Geodesy and Cartography

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.