28. 1. 2020  2:11 Alfonz
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv typu kamery na kvalitu fotogrametrického mračna bodov
Názov témy anglicky: Influence of camera type onto quality of photogrammetric point cloud
Stav témy: schválené (prof. Ing. Juraj Janák, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodézie - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude zistiť aký vplyv na fotogrametricky generované mračno bodov má kamera použitá na snímkovanie. Testované budú kamery od profesionálnej zrkadlovky po smartfóny. Hodnotené budú geometrická presnosť mračna bodov, úplnosť, šum a chybovosť. Výsledky práce by mali približne definovať využiteľnosť jednotlivých typov kamier na konkrétne aplikačné oblasti a stanoviť hranice tejto využiteľnosti.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.