Nov 13, 2019   6:03 p.m. Stanislav
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Fotoprotektívne vlastnosti kozmetických olejov a kozmetických výrobkov - komparácia metód in vitro a in vivo
Title of topic in English: Photoprotective properties of cosmetic oils and cosmetic products - comparison of in vitro and in vivo methods
State of topic: approved (prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Food Science and Nutrition - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD.
Summary: V experimentálnej práci sa bude hodnotiť účinnosť voči zložke UVB žiarenia bežných i raritných neprchavých kozmetických olejov a kozmetických výrobkov spektrofotometrickými metódami in vitro (vlastné analýzy) v porovnaní s hodnotami in vivo stanovenými na akreditovanom pracovisku v Prahe.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-POHYKO Food, Hygiene, Cosmetics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
FCFTN425K0_4I Chemistry and Technology of Cosmetics