21. 11. 2019  23:33 Elvíra
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Detekcia prienikov na sieti
Název tématu anglicky: Network Intrusion Detection via Similarity Search
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
Abstrakt: Network Intrusion Detection via Similarity Search alt. "Detecting Network Threats Using a Similarity Search" alt. "Network Threats Detection Using a Similarity Search" Network intrusion prevention and detection systems are based on analysis of network flows and traffic. The detection is either based on signatures - on known patterns and programmed rules, or the detection is based on anomaly detection techniques. Similarity search can be used for anomaly detection. The goal of this thesis is to practically evaluate similarity search methods for intrusion detection. Tasks: 1. Document the techniques and approaches in the area network intrusion detection. 2. Learn about similarity search methods. 3. Perform analysis of similarity search methods from practical point of view on network intrusion dataset. 4. Evaluate security of the obtained results (detection and false-positive ratios), also in comparison with practical deployment requirements (speed of detection, amout of memory and computing power required).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-API aplikovaná informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.