21. 10. 2019  6:55 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Detekcia prienikov na sieti
Názov témy anglicky: Network Intrusion Detection via Similarity Search
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
Abstrakt: Network Intrusion Detection via Similarity Search alt. "Detecting Network Threats Using a Similarity Search" alt. "Network Threats Detection Using a Similarity Search" Network intrusion prevention and detection systems are based on analysis of network flows and traffic. The detection is either based on signatures - on known patterns and programmed rules, or the detection is based on anomaly detection techniques. Similarity search can be used for anomaly detection. The goal of this thesis is to practically evaluate similarity search methods for intrusion detection. Tasks: 1. Document the techniques and approaches in the area network intrusion detection. 2. Learn about similarity search methods. 3. Perform analysis of similarity search methods from practical point of view on network intrusion dataset. 4. Evaluate security of the obtained results (detection and false-positive ratios), also in comparison with practical deployment requirements (speed of detection, amout of memory and computing power required).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.