15. 11. 2019  23:57 Leopold
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Strojnícka fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Eliminácia prašnosti a tepelných ziskov výrobnej prevádzky vzduchotechnikou kombinovanou s adiabatickými metódami
Názov témy anglicky: Elimination of thermal gains and interior dust polution in production hall by ventilation system combined with adiabatics
Stav témy: schválené (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav energetických strojov a zariadení - SjF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.
Abstrakt: Téma je zameraná na problematiku eliminácie tepelných ziskov a zároveń na elimináciu prašnosti použitím vzduchotechnických a klimatizačných riešení v kombinácii s použitím adiabatických metód znižovania tepelnej záťaže. Tieto metódy jemného rozstrekovania vody do vzduchu majú zároveń slúžiť na zníženie prašnosti výrobnej prevádzky. Výrobná prevádzka sa týka drevospracujpcej činnosti. Súčasťou riešenia je využitie systému i na klimatizáciu priľahlých kancelárií.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TZB technické zariadenia budov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.