Nov 12, 2019   7:28 a.m. Svätopluk
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Mechanical Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Redukcia tepelnej záťaže budovy kombináciou pasívnych, voľnokonvektívnych a adiabatických vzduchotechnikých opatrení
Title of topic in English: Reduction of thermal load in building by combination of passive, freeconvectional and adiabatic air-con measures
State of topic: approved (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Ústav energetických strojov a zariadení - FME
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.
Summary: Témou práce je výpočet tepelnej záťaže budovy - jednak podľa normy, jednak základnými fyzikálnymi metódami. Túto zaťaž je možné redukovať vhodnými opatreniami ako je zvýšenie reflexity striech, vodné postreky a pod. Zvyšnú tepelnú zaťaž odvedie z budovy vzduchotechnický systém s adiabatickými VZT jednotkami Návrh sa bude realizovať pre plochý typ budovy (výrobná hala).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TZB Building Services

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.