28. 1. 2020  1:44 Alfonz
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Strojnícka fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Redukcia tepelnej záťaže budovy kombináciou pasívnych, voľnokonvektívnych a adiabatických vzduchotechnikých opatrení
Názov témy anglicky: Reduction of thermal load in building by combination of passive, freeconvectional and adiabatic air-con measures
Stav témy: schválené (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav energetických strojov a zariadení - SjF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.
Abstrakt: Témou práce je výpočet tepelnej záťaže budovy - jednak podľa normy, jednak základnými fyzikálnymi metódami. Túto zaťaž je možné redukovať vhodnými opatreniami ako je zvýšenie reflexity striech, vodné postreky a pod. Zvyšnú tepelnú zaťaž odvedie z budovy vzduchotechnický systém s adiabatickými VZT jednotkami Návrh sa bude realizovať pre plochý typ budovy (výrobná hala).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TZB technické zariadenia budov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.