19. 11. 2019  6:45 Alžbeta
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Bioaktívne komplexy Ru a Fe s NO ligandom, redox a foto-chemická charakterizácia.
Název tématu anglicky: Bioactive complexes of Ru and Fe with NO ligand, redox and photo-chemical characterization
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Michal Zalibera, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Michal Zalibera, PhD.
Abstrakt: Oxid dusnatý (NO) je významným regulátorom rôznych biologických procesov v živých organizmoch včetne neurotransmisie, kontroly krvného tlaku, antioxidačnej či imunologickej aktivity. V súčanosti ho viaceré vedecké skupiny skúmajú ako látku s potenciálnym protirakovinovým účinkom, nakoľko vysoké koncentrácie NO potláčajú rast rakovinových buniek a spôsobujú apoptózu. Koncentráciu NO na bunkovej úrovni môžme regulovať pomocou organometalickych komplexov, ktoré dokážu naviazať NO ako ligand a uvoľniť ho po vystavení externým stimulom (napr. svetlu). Cieľom bakalárskeho projektu bude charakterizovať redoxné a fotochemické vlastnosti série nových jedno a viacjadrových komplexov Ru a Fe. Vykoná sa séria elektrochemických a spektroskopických experimentov, a na základe získaných výsledkov sa výberu najsľubnejší kandidáti na biologické testovanie protirakovinového účinku. Projekt prebieha v spolupráci s Univerzitou vo Viedni a bude zahŕňať aj prezentácie výsledkov a stretnutia s tímom rakúskych kolegov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-BIOT biotechnológia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.