Jan 28, 2020   1:25 a.m. Alfonz
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Bioaktívne komplexy Ru a Fe s NO ligandom, redox a foto-chemická charakterizácia.
Title of topic in English: Bioactive complexes of Ru and Fe with NO ligand, redox and photo-chemical characterization
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Michal Zalibera, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Physical Chemistry - IPC FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Michal Zalibera, PhD.
Summary: Oxid dusnatý (NO) je významným regulátorom rôznych biologických procesov v živých organizmoch včetne neurotransmisie, kontroly krvného tlaku, antioxidačnej či imunologickej aktivity. V súčanosti ho viaceré vedecké skupiny skúmajú ako látku s potenciálnym protirakovinovým účinkom, nakoľko vysoké koncentrácie NO potláčajú rast rakovinových buniek a spôsobujú apoptózu. Koncentráciu NO na bunkovej úrovni môžme regulovať pomocou organometalickych komplexov, ktoré dokážu naviazať NO ako ligand a uvoľniť ho po vystavení externým stimulom (napr. svetlu). Cieľom bakalárskeho projektu bude charakterizovať redoxné a fotochemické vlastnosti série nových jedno a viacjadrových komplexov Ru a Fe. Vykoná sa séria elektrochemických a spektroskopických experimentov, a na základe získaných výsledkov sa výberu najsľubnejší kandidáti na biologické testovanie protirakovinového účinku. Projekt prebieha v spolupráci s Univerzitou vo Viedni a bude zahŕňať aj prezentácie výsledkov a stretnutia s tímom rakúskych kolegov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOT Biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.