11. 12. 2019  14:28 Hilda
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Návrhový výpočet extraktora a separátora na regeneráciu extrakčného rozpúšťadla
Název tématu anglicky: Design calculation of extractor coupled with a unit for extraction solvent regeneration
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Abstrakt: Jedným zo spôsobov delenia kvapalných zmesí, ktoré nedokážeme rozdeliť destiláciou, je extrakcia. Využívame pri tom rozdielnu afinitu extrakčného rozpúšťadla voči zložkám pôvodnej zmesi. Výsledkom extrakcie je preskupenie molekúl zložiek delenej zmesi do extraktu a rafinátu. V prípade dostatočne selektívneho extrakčného rozpúšťadla dokážeme v rafináte získať zakoncentrovanú zložku, ktorá sa s extrahovadlom nemieša (mieša veľmi obmedzene). V extrakte získame zmes extrahovadla a extrahovanej zložky. Túto zmes následne dokážeme rozdeliť na zložky vďaka vhodne zvoleným vlastnostiam extrahovadla. Cieľom projektu je navrhnúť a optimalizovať podmienky činnosti protiprúdového kontinuálne pracujúceho extraktora s využitím postupu podľa Huntera a Nasha. Pri návrhu činnosti separačného zariadenia (destilačnej kolóny alebo odparky) na delenie extraktu využijeme postup podľa McCabea a Thieleho.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHI chemické inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.