Jul 15, 2020   0:20 a.m. Henrich
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Návrhový výpočet extraktora a separátora na regeneráciu extrakčného rozpúšťadla
Title of topic in English:
Design calculation of extractor coupled with a unit for extraction solvent regeneration
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Faculty:
Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department:
Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Summary:
Jedným zo spôsobov delenia kvapalných zmesí, ktoré nedokážeme rozdeliť destiláciou, je extrakcia. Využívame pri tom rozdielnu afinitu extrakčného rozpúšťadla voči zložkám pôvodnej zmesi. Výsledkom extrakcie je preskupenie molekúl zložiek delenej zmesi do extraktu a rafinátu. V prípade dostatočne selektívneho extrakčného rozpúšťadla dokážeme v rafináte získať zakoncentrovanú zložku, ktorá sa s extrahovadlom nemieša (mieša veľmi obmedzene). V extrakte získame zmes extrahovadla a extrahovanej zložky. Túto zmes následne dokážeme rozdeliť na zložky vďaka vhodne zvoleným vlastnostiam extrahovadla. Cieľom projektu je navrhnúť a optimalizovať podmienky činnosti protiprúdového kontinuálne pracujúceho extraktora s využitím postupu podľa Huntera a Nasha. Pri návrhu činnosti separačného zariadenia (destilačnej kolóny alebo odparky) na delenie extraktu využijeme postup podľa McCabea a Thieleho.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.