6. 12. 2019  16:07 Mikuláš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Delenie azeotropickej zmesi extrakčnou destiláciou
Název tématu anglicky: Separation of azeotropic mixture in extraction distillation column
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Abstrakt: Separácia zmesí, ktoré vytvárajú azeotrop, je komplexný problém. Na dosiahnutie vyššej čistoty zložiek pôvodnej zmesi potrebujeme použiť inú separačnú metódu ako (opakovanú) destiláciu. Jednou z možností ako splniť tento cieľ, je použitie extrakčného rozpúšťadla, ktoré je schopné ovplyvniť relatívnu prchavosť zložiek pôvodnej zmesi. Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť vhodné extrakčné rozpúšťadlo (iónovú kvapalinu) na extrakčnú destiláciu zmesi obsahujúcej vodu a alkohol a pre zvolenú zmes simulovať proces delenia a regenerácie extrakčného rozpúšťadla. Súčasťou projektu je aj základná bilancia vybraných investičných a prevádzkových nákladov spojených s takouto výrobou.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHI chemické inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.