Nov 21, 2019   6:52 a.m. Elvíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Delenie azeotropickej zmesi extrakčnou destiláciou
Title of topic in English: Separation of azeotropic mixture in extraction distillation column
State of topic: approved (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Summary: Separácia zmesí, ktoré vytvárajú azeotrop, je komplexný problém. Na dosiahnutie vyššej čistoty zložiek pôvodnej zmesi potrebujeme použiť inú separačnú metódu ako (opakovanú) destiláciu. Jednou z možností ako splniť tento cieľ, je použitie extrakčného rozpúšťadla, ktoré je schopné ovplyvniť relatívnu prchavosť zložiek pôvodnej zmesi. Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť vhodné extrakčné rozpúšťadlo (iónovú kvapalinu) na extrakčnú destiláciu zmesi obsahujúcej vodu a alkohol a pre zvolenú zmes simulovať proces delenia a regenerácie extrakčného rozpúšťadla. Súčasťou projektu je aj základná bilancia vybraných investičných a prevádzkových nákladov spojených s takouto výrobou.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.