Jul 15, 2020   0:29 a.m. Henrich
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Zhodnocovanie odpadových materiálov prostredníctvom ich termického rozkladu
Title of topic in English:
Valorization of solid waste materials via their thermal decomposition
State of topic:
approved (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Summary:
Splynovanie je jeden zo spôsobov zhodnotenia odpadných materiálov, pri ktorom dochádza k jeho tepelnému rozkladu. Popri žiadaných plynných produktoch, pri splynovaní vznikajú aj neželané, kvapalné produkty. Cieľom diplomovej práce je sledovanie vplyvu reakčných podmienok na účinnosť katalytického rozkladu takýchto kvapalných zložiek.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-CHEI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.