Dec 15, 2019   1:37 a.m. Ivica
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Biotechnology (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Sladovnická kvalita odrôd jačmeňa skúšaných po zbere 2019
Title of topic in English: Malting quality of barley varieties tested after harvest 2019
State of topic: approved (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Vratislav Psota, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biotechnology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Vratislav Psota, CSc.
Summary: V rámci diplomovej práce bude zhodnotených minimálne 15 odrôd jarného jačmeňa skúšaných v štátnych odrodových skúškach. Vo vzorkách zrna bude najprv stanovený obsah dusíkatých látok. Následne bude z týchto vzoriek vyrobený v mikrosladovni slad. Vo vyrobenom slade budú stanovené základné sladovnícke znaky: extrakt v sušine sladu, relatívny extrakt pri 45 °C, Kolbachovo číslo, diastatická mohutnosť, dosiahnuteľný stupeň prekvasenia, friabilita a obsah beta-glukánov v sladine. Získané výsledky budú vyhodnotené pomocou ukazovateľa sladovníckej kvality.
Cancelled: yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-BIOTE BiotechnologyI-BIOTE-BIO biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.