21. 1. 2020  17:32 Vincent
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav biotechnológie (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Sladovnická kvalita odrôd jačmeňa skúšaných po zbere 2019
Název tématu anglicky: Malting quality of barley varieties tested after harvest 2019
Stav tématu: schváleno (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Vratislav Psota, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav biotechnológie (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Vratislav Psota, CSc.
Abstrakt: V rámci diplomovej práce bude zhodnotených minimálne 15 odrôd jarného jačmeňa skúšaných v štátnych odrodových skúškach. Vo vzorkách zrna bude najprv stanovený obsah dusíkatých látok. Následne bude z týchto vzoriek vyrobený v mikrosladovni slad. Vo vyrobenom slade budú stanovené základné sladovnícke znaky: extrakt v sušine sladu, relatívny extrakt pri 45 °C, Kolbachovo číslo, diastatická mohutnosť, dosiahnuteľný stupeň prekvasenia, friabilita a obsah beta-glukánov v sladine. Získané výsledky budú vyhodnotené pomocou ukazovateľa sladovníckej kvality.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměření
I-BIOTE biotechnológiaI-BIOTE-BIO biotechnológia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.