24. 1. 2020  3:32 Timotej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav biotechnológie (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Sladovnická kvalita odrôd jačmeňa skúšaných po zbere 2019
Názov témy anglicky: Malting quality of barley varieties tested after harvest 2019
Stav témy: schválené (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Vratislav Psota, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biotechnológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Vratislav Psota, CSc.
Abstrakt: V rámci diplomovej práce bude zhodnotených minimálne 15 odrôd jarného jačmeňa skúšaných v štátnych odrodových skúškach. Vo vzorkách zrna bude najprv stanovený obsah dusíkatých látok. Následne bude z týchto vzoriek vyrobený v mikrosladovni slad. Vo vyrobenom slade budú stanovené základné sladovnícke znaky: extrakt v sušine sladu, relatívny extrakt pri 45 °C, Kolbachovo číslo, diastatická mohutnosť, dosiahnuteľný stupeň prekvasenia, friabilita a obsah beta-glukánov v sladine. Získané výsledky budú vyhodnotené pomocou ukazovateľa sladovníckej kvality.
Zrušené: ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-BIOTE biotechnológiaI-BIOTE-BIO biotechnológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.