21. 1. 2020  9:55 Vincent
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Opticky transparentný, drevný biokompozit
Názov témy anglicky: Optically transparent wood-resin biocomposite
Stav témy: schválené (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Igor Wachter, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Igor Wachter, PhD.
Abstrakt: Cieľom tejto práce je vytvorenie bio-kompozitného materiálu skladajúceho sa z lignocelulóznej zložky a epoxidovej živice. Budú použité inovatívne postupy odstraňovania lignínu z masívneho bloku dreva a následne bude pomocou podtlaku živica infiltrovaná do vnútornej štruktúry dreva, pričom by mal vzniknúť materiál s unikátnymi vlastnosťami.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-IBE integrovaná bezpečnosť

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.