Nov 19, 2019   11:02 a.m. Alžbeta
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Úloha urokortínov v stresovej odpovedi organizmu
Title of topic in English: The role of urocortins in stress response of the organism
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
Summary: Stresová reakcia patrí medzi základné mechanizmy zabezpečujúce prežitie organizmu v prípade jeho ohrozenia. Prichádza k aktivácii centrálnych a periférnych systémov, ktoré majú za úlohu udržať homeostázu organizmu. K významným faktorom modulujúcim neuroendokrinnú a behaviorálnu stresovú reakciu organizmu patrí neuropeptid kortikoliberín (CRH) a jemu príbuzné peptidy urokortíny. Prítomnosť urokortínov v mozgových oblastiach zapojených do regulácie stresovej odpovede organizmu aj ich distribúcia na periférii, poukazujú na zapojenie do mechanizmov regulujúcich stresovú odpoveď organizmu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.