15. 12. 2019  10:50 Ivica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Úloha urokortínov v stresovej odpovedi organizmu
Názov témy anglicky: The role of urocortins in stress response of the organism
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
Abstrakt: Stresová reakcia patrí medzi základné mechanizmy zabezpečujúce prežitie organizmu v prípade jeho ohrozenia. Prichádza k aktivácii centrálnych a periférnych systémov, ktoré majú za úlohu udržať homeostázu organizmu. K významným faktorom modulujúcim neuroendokrinnú a behaviorálnu stresovú reakciu organizmu patrí neuropeptid kortikoliberín (CRH) a jemu príbuzné peptidy urokortíny. Prítomnosť urokortínov v mozgových oblastiach zapojených do regulácie stresovej odpovede organizmu aj ich distribúcia na periférii, poukazujú na zapojenie do mechanizmov regulujúcich stresovú odpoveď organizmu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.